Publisert 27.05.24 i Fredrikstad blad. Av Mariannne Holøien, foto: Geir A. Carlsson

Pynten er en idyllisk eiendom rett ved friområdet Glufsa på Kråkerøy. Nå er det nesten klart at eiendommen i fremtiden blir tilgjengelig som ubetjent turisthytte. Foto: Geir A. Carlsson

 

Kommunen vil inngå en langsiktig leieavtale med Den Norske Turistforening om Pynten på Kråkerøy. Det betyr at perlen nå vil bli turisthytter for allmennheten.

Kort oppsummert

  • Politikerne skal avgjøre om Den Norske Turistforening (DNT) skal leie eiendommen «Pynten» på Langøya for overnatting til sine medlemmer.
  • DNT vil da stå for vedlikehold og oppussing, mens kommunen fremdeles eier eiendommen.
  • Eiendommen har vært gjenstand for diskusjon i flere år, blant annet på grunn av forfall og vedlikeholdskostnader.

Det er fire bygninger på Pynten ytterst på Langøya på Kråkerøy – rett ved friområdet Glufsa.

Tre av dem vil etter hvert trolig kunne brukes til overnatting av alle som er medlemmer av Den Norske Turistforening (DNT).

Onsdag 29. mai skal nemlig politikerne godkjenne at DNT kan få leie eiendommen i flere tiår når eiendommen ikke lenger brukes av elever ved Møllehjulet skole.

Ubetjent turisthytte

De har planer om å bruke eiendommen som ubetjent turisthytte. Det betyr at alle DNT-medlemmer med hyttenøkkel i fremtiden kan ta turen til Pynten, bruke nøkkelen til å låse seg inn og være i ferieparadiset i én til tre dager.

Den største bygningen på eiendommen er på rundt 75 kvadratmeter – og er ikke helt klar til overnatting enda.

Dette bygget har i dag to undervisningsrom, kjøkken, kontor og toalett. Det er også rom i 2. etasje. Ifølge kommunen kan det ene undervisningsrommet brukes som stue, men rommene i etasjen over mangler i dag rømningsveier og kan per nå ikke brukes til overnatting.

Flere bygg med plass til senger

«Det kan vurderes om større vinduer og utvendig stige kan ivareta dette kravet», heter det i papirene politikerne får på bordet.

Det er også en bygning på 15 kvadratmeter på eiendommen. Dette beskrives som et isolert lager med plass til fire sengeplasser. Men: Det trenger vedlikehold og det antydes i saken at det trolig må rives og erstattes med et nytt.

Den tredje bygningen er på rundt 25 kvadratmeter og brukes i dag blant annet som verksted. Her er det rom for mellom fire og seks sengeplasser.

Det siste bygget på ti kvadratmeter er et enkelt lager som ikke kan brukes til noe annet.

Stort behov for vedlikehold

Fremtiden til Pynten har vært diskutert i flere år. Det er fire år siden tidligere bygg- og eiendomssjef Voica Imrik i et intervju ga klar beskjed om at eiendommen er kostbar for kommunen å vedlikeholde og oppgradere, siden eiendommen har forfalt over lang tid.

Til nå har det vært elever ve Møllehjulet skole som har brukt Pynten, men denne skoleavdelingen skal flyttes. Dermed er det allmennheten som får slippe til. Foto: Geir A. Carlsson